ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
 
Betűméret I kicsi I közepes I nagy
 
                
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
         
1.
 
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
          
   
Az önkormányzat működését meghatározó alapvető jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye
A mindenkori éves költségvetési törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2016. CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésről
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei:
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(V.6.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019.(XII.2.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(IX.24.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag ellátásról
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018.(XII:3.) számú rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési intézményi térítési díjak megállapításáról
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.II.7) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének helyi szabályairól
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelete Pörböly Község településképének védelméről
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete Pörböly településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(I.18.) számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(V.10.) rendelete díszpolgári cím adományozásáról
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatásra irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete a település szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012.(II.14.) számú önkormányzati rendelete a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezése, valamint az azokért fizetendő díjak értékéről
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(XII.9.) sz. rendelete Pörböly község helyi építési szabályzásáról
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2003.(IV.1.) ÖKR. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
- Pörböly Község Önkormányzatának 4/2002.(V.10.) ÖKR. számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2000.(XII.3.) ÖKR. számú rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről
- Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1999.(XII.1.) ÖKR. számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről
- Pörböly Község Önkormányzata 7/1999.(XII.1.) ÖKR. számú rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019.(XII.2.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Adatvédelmi tájékoztató Pörböly