Előterjesztések
 
  
2011.09.10.
 
1.
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről, és a tett intézkedésekről.
2.
A 2012. évi költségvetés első félévi teljesítéséről beszámoló
3.
Egyebek:
 
1.