Előterjesztések
 
  
2012.11.29.
 
1.
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről, és a tett intézkedésekről.
2.
Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről.
3.
A 2013. évi költségvetési koncepció ismertetése.
4.
5.
6.
7.
A 2011. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés ismertetése
8.
Bejelentések, kérdések.
Egyebek:
 
1.