Előterjesztések
 
  
2012.12.19. együttes ülés
 
1.
Gondozási Központ fenntartásáról szóló társulási megállapodás módosítása
2.
Védőnői szolgálat ellátásra létrejött társulás megszüntetése
3.
Az iskola átadásával kapcsolatos döntések meghozatala
4.
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízása
Egyebek:
 
1.