Előterjesztések
 
  
2013.04.29.
 
1.
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről, és a tett intézkedésekről.
2.
3.
Pörböly Község Önkormányzatának 2012. évi előirányzat módosításának és a
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása.
4.
Szekszárdi Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról szóló beszámoló
megtárgyalása.
5.
Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosítása.
6.
Víziközmű vagyon felmérésére kötött megbízási szerződés megtárgyalása
7.
B-A-P Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde meghirdetett igazgatói álláshely pályázatának
megtárgyalása.
8.
Hulladékszállítási szolgáltatás hatósági díj megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése.
9.
Ivóvíz szolgáltatás hatósági díjának megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése.
10.
Bejelentések, kérdések.
Egyebek:
 
1.