Előterjesztések
 
  
2013.10.29.
 
1.
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről, és a tett intézkedésekről.
2.
Tájékoztató az Önkormányzat és a Közös hivatal 2013. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről.
3.
2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
4.
A szociális tűzifa ellátásról szóló rendelet tervezet megtárgyalása.
5.
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
6.
Gondozási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése
  • Melléklet
  • Melléklet
7.
Hulladékgazdálkodási társulás megszüntetése
8.
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítása
9.
Egyebek:
 
1.