Előterjesztések
 
  
2014.04.28.
 
1.
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről, és a tett intézkedésekről.
2.
Pörböly Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetés előirányzat módosítás
megtárgyalása.
3.
Pörböly Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.
4.
Szekszárdi Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról beszámoló.
5.
A civil szervezetek 2013. évben végzett munkájáról beszámoló.
6.
A civil szervezeteknek odaítélendő támogatások megvitatása.
7.
Közbeszerzési szabályzat és a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása.
8.
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi ellenőrzési jelentésének
megtárgyalása és a Társulási megállapodás módosítása.
9.
Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének megtárgyalása
Egyebek:
 
1.