Előterjesztések
 
  
2022.07.28.
 
1.
Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
2.
A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezése, valamint az azokért fizetendő díjak értékéről szóló 2/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalás
3.
ESZGY Társulás 2021. évi működéséről szóló pénzügyi elszámolás megtárgyalása
4.
MOB Társulásban ellátott feladatok 2021.évi pénzügyi elszámolás megtárgyalása
5.
Vízközmű vagyon átruházására irányuló Intergációs Programban való részvétel megtárgyalása
6.
Fogászati kezelőegység megvásárlásához nyújtandó támogatás megtárgyalása
7.
A településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
8.
A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi pénzügyi elszámolásának elfogadásáról
9.
A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás megtárgyalása