Előterjesztések
 
  
2023.02.13.
 
1.
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről, és a megtett intézkedésekről.
2.
Pörböly Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása
3.
A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendelet módosítása
4.
SZMSZ módosításának megtárgyalás
5.
Térítési díjak felülvizsgálata
6.
Általános Iskolai felvételi körzetek megtárgyalása
7.
A polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása
8.
Az önkormányzat fenntartásában lévő falugondnoki szolgálat 2022. évi beszámolójának megtárgyalása
9.
Az Ügyrendi és Humán Bizottság tájékoztatója a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról
10.
Egyebek