Előterjesztések
 
  
2023.11.20.
 
1.
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről és a megtett intézkedésekről
2.
2023. évi adóbeszámoló megtárgyalása
3.
2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
4.
Fizetési kötelezettséget megállapító önkormányzati döntések felülvizsgálata
5.
A képviselő-testület 2024. évi munkatervének megtárgyalása
6.
Egyebek