Előterjesztések
 
  
2023.05.24.
 
1.
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről és a megtett intézkedésekről
2.
Pörböly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének előirányzat módosítása
3.
Pörböly Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadási rendelet megtárgyalása
4.
Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évben Pörbölyön végzett szakmai tevékenységéről
5.
Beszámoló a jegyző 2022. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
6.
2022. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása
7.
Egyebek